Företagsanpassad kurs

Anpassad kurs

Vi kan utforma en skräddarsydd utbildning för ert företag. Kontakta gärna BRFexperterna för vidare diskussion.

Exempel på kursinnehåll

BRF-SALONG # 1

 • Prissänkning
 • Ändrad projektstorlek
 • Förskola med bostadsrätt

BRF-SALONG # 2 

 • För- och nackdelar med småhus i bostadsrätt
 • Digital signering (elektronisk underskrift)
 • Tidpunkt för upplåtelse och tillträde 

BRF-SALONG # 3 (BRF-ekonomi) 

 • Vad är låg, hög och normal belåning?
 • Vilka faktorer påverkar antagen ränta?
 • Vad styr antagen amortering?
 • Vad innebär det att styrelsen ska säkerställa det långsiktiga underhållet?
 • Hur beräknas antagen driftskostnad?
 • Vad ska man tänka på vid analys av föreningens ekonomi?

BRF-SALONG # 4 

 • Vad måste beaktas när man slår ihop två mindre projekt till ett stort? 
 • Underhållsplaner
 • Driftskostnader
 • Villkorat anbud & villkorat förhandsavtal
 • Ekonomisk plan till både förhands- och upplåtelseavtal

BRF-SALONG # 5 (Försäljningsfokus med kundperspektiv ) 

 • Viktiga frågor från köpare av bostadsrätt inom nyproduktion
 • Vad i ekonomisk plan/kostnadskalkyl är viktig information för köparna
 • Andelstal, insats och upplåtelseavgift – användning och fördelning
 • Tillval som upplåtelseavgift – för och nackdelar
 • Juridisk person som bostadsrättshavare

GRUNDKURS BOSTADSRÄTT NYPRODUKTION 

 • Aktuell lagstiftning
 • Bildande av bostadsrättsförening
 • Stadgar
 • Grundregler kring bostadsrätt
 • Boverkets allmänna råd
 • Medlemskap
 • Parter och avtal
 • Kostnadskalkyl och ekonomisk plan
 • Bokningsavtal, Förhandsavtal, Upplåtelseavtal & Sidoavtal
 • Avtalsbrott 
 • Underhållsansvar
 • Avgifter
 • Förändring av lägenheten
 • Pantsättning
 • Andrahandsupplåtelse
 • Övergång av bostadsrätt
 • Föreningens organisation
 • Styrelse och stämma
 • Förvaltning av gemensamhetsanläggningar
 • Redovisning, revision, avskrivning och garantier
 • Riksrevisionens rapport om stärkt konsumentskydd 
 • Grupparbete och diskussioner
 • Rättsfall

KURS EKONOMISK PLAN 

 • Partsförhållanden och strukturplan
 • Bostadsrättshandläggarens dubbla roller
 • Syftet med ekonomisk plan
 • Lagstiftning för ekonomisk plan och kostnadskalkyl
 • Boverkets allmänna råd och handbok
 • Checklista underliggande dokument
 • Ekonomisk plan-mall med vanliga fel och hänvisningar
 • Exempel på ekonomiska planer och kostnadskalkyl
 • Avskrivning i ekonomisk plan/kostnadskalkyl
 • Tillval som upplåtelseavgift
 • Valfri insats
 • Avtal, ”avhopp”
 • Beräkning av taxeringsvärde
 • Driftskostnader
 • Fördelning av årsavgifter
 • Ny ekonomisk plan
 • Mark och skötselområde
 • Lägenhetsarea
 • Redovisning av lokaler
 • Redovisning av ny/ombyggnad
 • Informationskällor
 • Diskussioner, grupparbete och analyser

BRFexperternas föreläsare på alla kurser och BRF-salonger: 

Marie-Ann Widén: jurist & intygsgivare (15 år), bostadsrätts- finansieringsansvarig på JM i 7 år

Johan Widén: civ ing & intygsgivare (20 år), bostadsrättsansvarig på NCC i 4 år

Mer information och anmälan

Vill du komma i kontakt med BRFexperterna? Se kontaktuppgifter nedan eller använd gärna formuläret.

 

Johan Widén

070 645 23 03

jw@brfexperten.se

 

Marie-Ann Widén

070 645 00 81

mw@brfexperten.se

 
BRFexperterna M&J AB
Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61 3 tr
112 51 Stockholm
 
info@brfexperten.se