Intygsgivning

Kostnadskalkyl redovisar i första hand föreningens ekonomi.

Innan föreningen får skriva förhandsavtal måste föreningen upprätta en kostnadskalkyl som ska granskas av två av Boverket utsedda intygsgivare. Bolagsverket behöver kostnadskalkylen samt säkerhet för att utfärda tillstånd att ta emot förskott.

Ekonomisk plan redovisar föreningens ekonomi och teknik.
Innan föreningen får skriva upplåtelseavtal måste föreningen upprätta en ekonomisk plan som ska granskas av två av Boverket utsedda intygsgivare. Bolagsverket behöver ekonomisk plan samt säkerhet för insatser och ev. upplåtelseavgifter för att utfärda tillstånd att upplåta.

Johan (civ.ing.) och Marie-Ann (jur kand) Widén är av Boverket behörig intygsgivare och har cirka 20 års erfarenhet av att granska ekonomiska planer och kostnadskalkyler för över 2 000 nyproducerade bostadsrättsprojekt. Bland annat är det Skanska, JM, Peab Bostad, Bonava, Serneke, Järntorget, HSB Bostad, Ikano Bostadsutveckling, Derome och BoKlok Housing som har initierat dessa projekt.

Tillsammans med andra erfarna intygsgivare, alla med ansvarsförsäkring och utsedda av Boverket, kan vi lämna granskningsintyg för projektet.