Ekonomisk plankurs

Syfte och målgrupp

Syftet med kursen är att öka kunskaperna om ekonomisk plan, förstå dess innehåll och uppbyggnad för att snabbare och lättare upprätta den ekonomiska planen och minimera antalet fel. Planförfattaren befinner sig ofta i tidspress. Det är därför en fördel om alla inblandade inser dennes problem och behov av att kunna presentera en korrekt ekonomisk plan. Kursen vänder sig främst till de som upprättar ekonomisk plan och kostnadskalkyl. Även andra personer som vill ha en fördjupad kunskap och förståelse för den ekonomiska planen har behållning av denna kurs.

Kursens innehåll

 • Vad är syftet med ekonomisk plan/kostnadskalkyl?
 • Vad gör en intygsgivare?
 • Genomgång av Boverkets allmänna råd för ekonomiska planer m.m.
 • Redovisning av användbara exempel och formuleringar. Parallellt visas de vanligaste felen.
 • Särskild genomgång med praktiska exempel av ekonomisk prognos och känslighetsanalys.
 • Att tänka på när projektet innehåller lokaler med bostadsrätt (stadgar, kostnadsfördelning, moms, skattekonsekvenser (”äkta/oäkta”-problematiken och fastighetsskatt).
 • Hur ska man redovisa avskrivning i ekonomisk plan och kostnadskalkyl.
 • Strukturplan för brf-handläggning.
 • Bostadsrättshandläggarens dubbla roller.
 • Var hämtas information i samband med upprättandet av en ekonomisk plan?
 • När måste man göra en ny ekonomisk plan?
 • Olika principer vid beräkning av årsavgifter. Insats eller andelstal.
 • Betalning av tillval till föreningen i form av upplåtelseavgift.
 • Valfri insats -bestäm priset själv. Hur går det till?
 • Känd/okänd slutlig kostnad
 • Driftskostnadsmall
 • Mark/skötselområde
 • Informationskällor
 • Grupparbete
 • Praktiska exempel
 • Pågående lagstiftningsarbete
 • Lägenhetsarea

Information

Denna kurs ger ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och träffa personer från andra företag inom detta specialområde som brukar vara mycket uppskattat. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer för att ge tid åt diskussioner och frågor. 

Vid avbeställning från deltagare fram till sex veckor före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift, inte annars.

Vid förhinder för anmäld deltagare efter det att avgiften erlagts kan dock platsen tas i anspråk av en ersättare som skall anmälas till BRFexperterna snarast möjligt.

Pris

Vad ingår?

 • Kursmaterial
 • En natts logi i enkelrum
 • Frukost
 • Trerätters middag med vin/öl
 • Kaffe
 • Två luncher
 • Afternoon tea

Pris: 16 500 kr

Lagstadgad moms på 25 % tillkommer på kursavgiften. Reservation för ändringar.

Tid och plats

Datum: 27-28 september 2022 Plats: Steningevik Konferens, Märsta/Arlanda

Mer information och anmälan

Vill du komma i kontakt med BRFexperterna? Se kontaktuppgifter nedan eller använd gärna formuläret.

 

Johan Widén

070 645 23 03

jw@brfexperten.se

 

Marie-Ann Widén

070 645 00 81

mw@brfexperten.se

 
BRFexperterna M&J AB
Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61 3 tr
112 51 Stockholm
 
info@brfexperten.se