Styrelsekurs

Syfte och målgrupp

Syftet med kursen är att ge styrelsen information om de lagar och regler som finns och hur man praktiskt hanterar olika frågor som styrelseledamot. Kursen riktar sig främst till ledamöter och suppleanter men även förvaltare kan ha nytta av kursen. Byggentreprenörer erbjuder ofta denna utbildning för sina nytillträdda styrelser.

Kursens innehåll

 • Bostadsrättsprocessens parter
 • Vad omfattar bostadsätten?
 • Upplåtelseavtal
 • Sidoavtal
 • Medlemsskap
 • Stadgar
 • Medlemsförteckning
 • Lägenhetsförteckning
 • Föreningens avgifter
 • Förändringar av lägenheten
 • Underhållsansvaret
 • Pantsättning
 • Andrahandsupplåtelse
 • Övergång av bostadsrätt
 • Föreningens organisation
 • Regler om styrelse
 • Regler om stämma
 • Avsättning till underhållsfond
 • Fastighetsskatt för garage
 • Styrelsens ansvar, rättsfall
 • Praktiska frågor i samband med bland annat stämma och medlemsprövning

Information

Antalet deltagare är begränsat till 20 personer för att ge tid åt diskussioner och frågor. 

Vid avbeställning från deltagare återbetalas erlagd kursavgift enligt följande.

– Senast fyra veckor före kursen: 100 %

– Fyra till två veckor före kursen: 75 %

– Senare än två veckor före kursen: 0 %

Vid förhinder för anmäld deltagare efter det att avgiften erlagts kan dock platsen tas i anspråk av en ersättare som skall anmälas till BRFexperna snarast möjligt.

 

Pris

Pris lämnas på begäran då priset är beroende av antal deltagare

Tid och plats

Datum: Halvdagskurs. Datum fastställs då tillräckligt många deltagare finns.
Plats: Kurslokal meddelas senare

Mer information och anmälan

Vill du komma i kontakt med BRFexperterna? Se kontaktuppgifter nedan eller använd gärna formuläret.

 

Johan Widén

070 645 23 03

jw@brfexperten.se

 

Marie-Ann Widén

070 645 00 81

mw@brfexperten.se

 
BRFexperterna M&J AB
Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61 3 tr
112 51 Stockholm
 
info@brfexperten.se