Grundkurs i bostadsrätt

Syfte och målgrupp

Att såväl ge nybörjare en grundlig genomgång av rättsreglerna på bostadsrättsområdet som att erbjuda den som redan har viss erfarenhet en möjlighet till fördjupning av kunskaperna kring aktuell juridik i en bostadsrättsförening. Målgruppen för kursen är de som kommer i kontakt med bostadsrättsfrågor och som behöver mer kunskap om gällande lagstiftning och hur den tillämpas.

Kursens innehåll

 • Aktuell lagstiftning
 • Bildande av bostadsrättsförening
 • Kostnadskalkyl, ekonomisk plan
 • Avskrivning i bostadsrättsföreningar
 • Medlemsskap
 • Uppsägning
 • Grupparbeten
 • Gemensamhetsanläggningar
 • Avtal mellan förening och bostadsrättshavare
 • Styrelse
 • Stämma
 • Avgifter
 • Rättsfall
 • Nyheter
 • Underhållsskyldighet
 • Förändring av bostadsrätt
 • Överlåtelse
 • Pantsättning
 • Andrahandsupplåtelse

Information

Denna kurs ger ett gyllene tillfälle att knyta kontakter och träffa personer från andra företag inom detta specialområde som brukar vara mycket uppskattat. Antalet deltagare är begränsat till 20 personer för att ge tid åt diskussioner och frågor.

Vid avbeställning från deltagare fram till sex veckor före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift, inte annars.

Vid förhinder för anmäld deltagare efter det att avgiften erlagts kan dock platsen tas i anspråk av en ersättare som skall anmälas till BRFexperterna snarast möjligt.

Pris

Vad ingår?

 • Kursmaterial
 • En natts logi i enkelrum
 • Frukost
 • Två luncher
 • Trerätters middag med vin/öl
 • Kaffe
 • Afternoon tea

Pris: 16 500 kr

Lagstadgad moms på 25 % tillkommer på kursavgiften. Reservation för ändringar.

Tid och plats

Datum: 22-23 november 2022 Plats: Steningevik Konferens, Märsta/Arlanda

Mer information och anmälan

Vill du komma i kontakt med BRFexperterna? Se kontaktuppgifter nedan eller använd gärna formuläret.

 

Johan Widén

070 645 23 03

jw@brfexperten.se

 

Marie-Ann Widén

070 645 00 81

mw@brfexperten.se

 
BRFexperterna M&J AB
Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61 3 tr
112 51 Stockholm
 
info@brfexperten.se