Översiktskurs om avtal, ekonomisk plan och kostnadskalkyl (endast internkurs för företag)

Syfte och målgrupp

Syftet med kursen är att deltagarna ska förstå och kunna förklara innehållet i ekonomisk plan och kostnadskalkyl för bl.a. kunder. Dessutom kommer de olika avtal som upprättas mellan bostadsrättsförening och bostadsrättshavare att behandlas. Målgruppen är mäklare/säljare, förvaltare, finansiärer, styrelseledamöter, advokater/jurister, bostadsrättsproducenter, marknadsförare, projektledare med flera.

Kursens innehåll

 • Vad är en ekonomisk plan/ kostnadskalkyl?
 • Processen vid nyproduktion
 • Tillstånd att upplåta bostadsrätt och ta in förskott
 • Checklista underliggande dokument
 • Genomgång och jämförelse av 3 ekonomiska planer och en kostnadskalkyl
 • Försäljning av nyproducerade bostadsrätter
 • Reservations-bokningsavtal
 • Förhandsavtal
 • Upplåtelseavtal
 • Sidoavtal
 • Tillvalsavtal
 • När måste man göra en ny ekonomisk plan
 • Mark eller skötselområde
 • Lägenhetsarea
 • Praktiska exempel

Information

Antalet deltagare är begränsat till 20 personer för att ge tid åt diskussioner och frågor. De som önskar en djupare genomgång för att kunna upprätta en ekonomisk plan hänvisas till Ekonomisk plankurs.

Vid avbeställning från deltagare fram till sex veckor före kursstarten återbetalas erlagd kursavgift, inte annars.

Vid förhinder för anmäld deltagare efter det att avgiften erlagts kan dock platsen tas i anspråk av en ersättare som skall anmälas till BRFexperterna snarast möjligt.

Pris

Vad ingår?

 • Kursmaterial
 • Lunch
 • Kaffe

Pris: 4 000 kr

Lagstadgad moms på 25 % tillkommer på kursavgiften. Reservation för ändringar.

Tid och plats

Datum: Efter överenskommelse Plats: Meddelas senare

Mer information och anmälan

Vill du komma i kontakt med BRFexperterna? Se kontaktuppgifter nedan eller använd gärna formuläret.

 

Johan Widén

070 645 23 03

jw@brfexperten.se

 

Marie-Ann Widén

070 645 00 81

mw@brfexperten.se

 
BRFexperterna M&J AB
Kungsholmens Kontorshotell
Strandbergsgatan 61 3 tr
112 51 Stockholm
 
info@brfexperten.se