Vad gör styrelsen om köparen inte betalar för lägenheten som överenskommits i upplåtelseavtalet?